ทรู มันนี่ แจ้งกำหนดการพัฒนาระบบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

เรียนลูกค้าทุกท่าน

หน่วยงาน Service Operation Center (True Money) แจ้งกำหนดการพัฒนาระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
Reference Number UR35298
วันและเวลาที่ดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00 - 03:00 น.(คืนวันจันทร์ต่อวันอังคาร)
เวลาที่กระทบการใช้บริการ มี 2 ช่วงเวลา
ช่วงที่ 1 เวลา 00:00 - 00:10 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 01:20 - 01:30 น.
Service ทีได้รับผลกระทบ ม่สามารถ เติมเกมส์ ได้ในช่วงเวลาที่กระทบการใช้บริการ (เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที)

หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ Service Monitoring (SM ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลขโทรศัพท์  02-003-2419
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย