Forza Horizon 3 เตรียมถอดออกจาก Microsoft Store ในวันที่ 27 กันยายนนี้

 Playground Games ได้ประกาศว่าเกมแข่งรถแบบแผนที่เปิดโลกกว้างอย่าง Forza Horizon 3 จะเตรียมถอดออกจากหน้าร้านค้า Microsoft Store ในวันที่ 27 กันยายนนี้ โดยเมื่อถึงเวลากำหนดการดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าร้านค้า Forza Horizon 3 ทั้งแพลตฟอร์ม Windows และ Xbox ได้อีกต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่มีเกม Forza Horizon 3 อยู่แล้วจะยังคงสามารถเข้าเกมได้ตามปกติ และผู้ใช้ยังคงสามารถซื้อเกมมาเล่นได้ในรูปแบบแผ่นเกม Physical

 

นอกจากนี้ Forza Horizon 3 ประกาศลดราคาเกม 67% เหลือราคาเพียงราว 306 บาท (สำหรับ Standard Edition) โดยโปรโมชันดังกล่าวมีจนถึงวันที่ 27 กันยายน เพราะฉะนั้น ถ้าหากเกมเมอร์อยากลิ้มลอง หรือสะสมเกม Forza Horizon 3 ก็จงรีบซื้อมาเล่นกันโดยพลัน

Forza Horizon 3

เกมเมอร์สนใจเกม Forza Horizon 3 ก็สามารถสอดส่องรายละเอียดหน้าร้านค้า Microsoft Store ได้ ที่นี่