ทีมแพทย์ใช้ไวรัสตัดต่อพันธุกรรม เพื่อช่วยรักษาอาการดื้อยาในคนไข้

 บางครั้งการดัดแปลงสิ่งที่เหมือนเป็นโทษให้กลายเป็นประโยชน์นั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อย ๆ ในวงการแพทย์ ซึ่งล่าสุดนี้มีนักวิจัยที่ได้ทดลองใช้ไวรัสที่ทำการตัดต่อพันธุกรรมกับคนไข้ เพื่อต่อต้านอาการดื้อยาแล้ว

โดยผลงานนี้เป็นของทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ได้มีการทดลองใช้ไวรัสที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม กับคนไข้วัย 15 ปีที่ป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังที่ถูกวินิจฉัยว่าต้องมีการเปลี่ยนถ่ายปอดใหม่เพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่เพราะเชื้อที่อยู่ในปอดของเธอนั้นออกอาการดื้อยาขั้นรุนแรงจนไม่สามารถได้ด้วยการให้ยาแบบปกติ

แต่ทางทีมแพทย์ก็ค้นพบวิธีใหม่ ในการใช้เชื้อแบคทีเรียที่มาจากมะเขือเน่า นำมาขจัดและดัดแปลงทางพันธุกรรม กลายเป็นไวรัสเพื่อใช้ในการขจัดเชื้อที่ดื้อยาที่อยู่ในปอดของคนไข้ โดยใช้การรักษานี้ควบคู่ไปกับการรักษาแบบปกติวันละสอบรอบด้วยกัน

ภาพแสดงผลก่อนและหลังการรักษาที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคได้หายไปจนเกือบหมด

ผลคือแม้อาการโดยรวมของโรคจะไม่ได้ดีขึ้นมาก แต่ก็เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ เพราะอาการดื้อยาของเธอนั้นหายขาด อาการติดเชื้อต่าง ๆ หายไปจนหมด ทำให้การรักษาแบบปกติได้ผลดีมากขึ้น ซึ่งทาง NPR ได้รายงานว่า ณ เวลานี้ ตัวของคนไข้มีอายุ 17 ปี สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง และยังไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย

ถือได้ว่าเป็นการรักษาที่แหวกกรอบปกติทั่วไปอย่างมาก และอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าปกติ แต่ก็สามารถยืนยันได้ว่า การรักษาด้วยไวรัสตัดต่อทางพันธุกรรมนั้นอาจมีผลอันใหญ่หลวงในการรักษาโรคในอนาคตข้างหน้าต่อไปอีกครับ